Kalf

Rechtstreeks van bij de lokale kweker

- 1/2 kalf 

- achterkwartier 

- voorkwartier 

- kalfscarré 

--> deelstukken van het kalf

- dikbil 

- platte bil 

- kleinhoofd 

- groothoofd 

-schenkel 

- kalfspoot